SĄD ARBITRAŻOWY SŁUŻB

Sąd został utworzony celem wspierania poszkodowanych obywateli w szczególności funkcjonariuszy na arenie międzynarodowej.
curtas3

Sąd Arbitrażowy Służb powstał uchwała zarządu Stowarzyszenia Służb Mundurowych w dniu 06.01.2018r. otrzymując potwierdzenie z Ministerstwa Sprawiedliwości  w dniu 18 czerwca 2018r. DL XI 0511 2/18/2 - 180619-00499

Sąd został utworzony celem wspierania poszkodowanych obywateli w szczególności funkcjonariuszy na arenie międzynarodowej. 

Sąd przede wszystkim kieruje się przepisami międzynarodowymi zgodnie z art 27 Konwencji Wiedeńskiej Praw Traktatów. 

Sąd nie zajmuje się sprawami tzw alimentacyjnymi. 

Sąd przyjmuje sprawy bezsporne przede wszystkim w formie elektronicznej.