Sąd Arbitrażowy Służb powstał uchwała zarządu Stowarzyszenia Służb Mundurowych w dniu 06.01.2018r. otrzymując potwierdzenie z Ministerstwa Sprawiedliwości  w dniu 18 czerwca 2018r. DL XI 0511 2/18/2 - 180619-00499

Sąd został utworzony celem wspierania poszkodowanych obywateli w szczególności funkcjonariuszy na arenie międzynarodowej

Sąd przede wszystkim kieruje się przepisami międzynarodowymi zgodnie z art 27 Konwencji Wiedeńskiej Praw Traktatów. 

Sąd nie zajmuje się sprawami tzw alimentacyjnymi. 

Sąd przyjmuje sprawy bezsporne przede wszystkim w formie elektronicznej. ( Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich )

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2